Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
(+84) 0931.113.682 / 0934.255.304

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 106:2002 – Cồn kế thuỷ tinh

Xem và tải xuống

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 106:2002 – Cồn kế thuỷ tinh

Glass Alcoholmeters – Methods and Means of Calibration

ĐLVN 106: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại cồn kế thủy tinh có phạm vi đo (0-100)%V, giá trị độ chia không nhỏ hơn 0,2%V, bao gồm loại không có và có thang đo nhiệt độ phạm vi (0-50)oC và giá trị độ chia 0,1; 0,2; 0,5; 1oC.

Các bài viết khác:

https://hakivietnam.com/bai-viet/

https://hakivietnam.com/blog/category/tcvn/

https://hakivietnam.com/blog/category/qtkd/

https://hakivietnam.com/blog/category/qthc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *