Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
(+84) 0931.113.682 / 0934.255.304

HAKI SERVICE

Trust in every measure - Tin tưởng vào mọi phép đo

DỊCH VỤ

KIỂM TRA – SỬA CHỮA
HIỆU CHUẨN – THỬ NGHIỆM
  CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ
THUÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ

SẢN PHẨM MỚI

BÀI VIẾT MỚI

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 107:2012 – Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 107:2012 – Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

Read more

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 106:2002 – Cồn kế thuỷ tinh

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 106:2002 – Cồn kế thuỷ tinh

Read more

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 105:2002 – Thước rà phẳng

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 105:2002 – Thước rà phẳng

Read more

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 104:2002 – Thước vặn đo ngoài

Quy trình hiệu chuẩn – ĐLVN 104:2002 – Thước vặn đo ngoài

Read more